இந்திய தாது மணல் தடையால் ஆராய்ச்சியில் இறங்கிய ஜப்பான் உலகம் முழுவதற்கும் பல நூறு வருடங்களுக்கு வினியோகம் செய்வதற்கான கனிம இருப்பு இருப்பதை கண்டு பிடித்துள்ளது.

உலக இருப்பில் 35 சதவீத தாது மணல் இந்தியாவிடம் உள்ளது. தொழில் நுட்பம் மாறுவதற்கு முன்பு இவற்றை சுரங்கம் செய்து ஏற்றுமதி செய்து டாலராக்க வேண்டும் என இந்திய அரசு வர்த்தக துறை முயற்சி செய்து நடவடிக்கை எடுத்தது. துரதிஷ்டவசமாக தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இந்திய தாது மணல் தொழில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப் பட்டது. இதனால் தேவை ஏற்பட்டு ஜப்பான் அரசு தாது மணலுக்கு ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அவர்களிடம் உலகத்திற்கு பலநூறு வருடங்களுக்கு சப்ளை செய்வதற்கு தேவையான […]

Mr.S.Vaikundarajan of VV Mineral Clarification about the false allegation was accepted by New Indian Express, Cochin and regretted for having carried a one sided report

Indian Express published one sided news for which Mr.S.Vaikundarajan of VV Mineral send clarification. It is available in http://www.beachminerals.org/clarification-mail-send-to-indian-express-about-their-one-sided-news-against-vv-mineral/  Thanks to New Indian Express, Cochin for  verifying the facts immediately and published the clarification next day on 21.03.2018  in their publication 6th page. New Indian Express, Cochin issued the clarification and concluded that, We regret having carried […]

Clarification mail send to Indian Express about their one sided News against VV Mineral

As usual, since one writ petition filed by VV Mineral is posted for hearing on Cochin High Court on 19.03.2018, the dacoity group against VV Mineral, arranged to publish one news against VV Mineral in Cochin, New Indian Express. Immediately VV Mineral Mr.S.Vaikundarajan send clarification, clarifying that, the one sided report by CBCID, Mr. Unnirajan […]

Mineral Industry give 64% of its revenue to Government through various taxes

All over the world, Indian Government will get 64% of the total mineral revenue by way of various taxes, whereas, other countries, the government will get less than 45%. The comparison of FIMI in submission about royalty revision is given below for the information of our members.   royalty note FIMI  

VV Minerals role in reducing Global Warming is appreciated by International Environmentalists

The International Conference of Pollution and Global Warming 2017 convened on 16-18 October 2017 at  Atlanda, USA  accept the research paper submitted by our association through Dr. T. Anitha and Mrs. K. NithyaKalyani. The International Scientists appreciated the paper and suggest all the industries should follow this method. This is one more achievement of our […]

விவி மினரல், வைகுண்டராஜன், தாது மணல் என திட்டமிட்டு பிரச்சாரம் செய்தது உள்நோக்கம் கொண்டது

அளவிற்கு அதிகமான நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி எடுப்பதால் தான் நன்னீர் கிடைப்பதில்லை. உண்மையை வெளிக்கொணர்ந்த டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா. இதன் மூலம் தாது மணலுக்கும், வைகுண்டராஜன் மற்றும் விவி மினரல் நிறுவனத்திற்கும் எதிராக வேண்டும் என்றே ஊடகங்களாலும், போட்டியாளர்களாலும் பொய் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. *********** Incursion of seawater into over-exploited aquifer robs ECR residents of fresh water TNN | Mar 6, 2018, 01.57 PM IST CHENNAI: […]

விவி மினரல், வைகுண்டராஜன், தாது மணல் என செய்யப்பட்ட பொய் பிரச்சாரம் உடைந்தது.

போதிய மழை இருந்து நிலத்தடி நீர் நிரம்பினாலும் கூட தாது மணல் சுரங்கம் எதுவும் இல்லாத பகுதிகளிலும் நிலத்தடி நீர் உபயோகிக்க தகுதி அற்றது. அதே நேரத்தில் தாது மணல் சுரங்க பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இந்த செய்தி தாது மணலுக்கும், வைகுண்டராஜன் மற்றும் விவி மினரல் நிறுவனத்திற்கும் எதிராக உள்ள பொய் பிரச்சாரத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரவில்லையா!!! ***************** Monsoon replenishes groundwater, but renders it unfit for consumption […]

Foreign Companies hands in banning Ilmenite Export

Ilmenite Export was banned by some State and Central Government officials in the name of controlling illegal mining.  Very big companies of developed countries are involved in this Ban. Those who could not able to compete with Indian Companies in terms of quality and supply schedule , they use this illegal tactics to control Indian […]

Our objection mail send to Mongabay digital media about beach mineral industry

——— Forwarded message ———-From: Pauldurai Perumal <president@beachminerals.org>Date: Sat, Feb 10, 2018 at 12:10 PMSubject: Objection to your article “Demand for sand leads to global ecological crisis” published on 8.2.18To: mongabay@mongabay.com, maria@mongabay.com, editor@mongabay.comSir,             This has reference to your article “Demand for sand leads to global ecological crisis” in your official website on 8th Feb 2018. We register our […]