5 கோடி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் சுரங்க தொழிலுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க பிரதமருக்கு FIMI கடிதம்.

மனித குல வளர்ச்சிக்கு சுரங்கங்கள் இன்றி அமையாதது மட்டும் அல்ல. வேலைவாய்ப்பிற்கும் சுரங்கங்கள் இன்றி அமையாதது. சுமார் 5 கோடி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க கூடிய சுரங்க தொழில் தற்போது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இழப்பை கொடுக்கிறது.  

VV Minerals role in reducing Global Warming is appreciated by International Environmentalists

The International Conference of Pollution and Global Warming 2017 convened on 16-18 October 2017 at  Atlanda, USA  accept the research paper submitted by our association through Dr. T. Anitha and Mrs. K. NithyaKalyani. The International Scientists appreciated the paper and suggest all the industries should follow this method. This is one more achievement of our […]

Technical Papers presented in International Seminar of “Mineral Processing Technology”

Mining Engineer’s Association arranged one International Seminar of “Mineral Processing Technology, during Feb 1-3, 2017. It contain lot of Technical papers of Mineral processing relating to number of minerals including beach minerals. All the technical papers presented in the International Seminar are given below. MPT 2017 FULL PAPERS- compressed  

Privatization of rare earth mining: Today’s need for India

Privatization of rare earth mining: Today’s need for India T. Srinivasagan V.V. Mineral, Thisaiyanvilai, India ABSTRACT: This paper highlights the importance of Rare Earths Mining in India. Monazite is the important ore and source of Rare Earth Elements (REE). The Monazite is abundant in India and found along the coast of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and […]

Mining Industry is in danger – Part-9

Due to the latest amendments to the act and the rules notified, now there is no possibility of new mineral discovery. As green field areas cannot be auctioned under the existing regime, these would remain unexplored, maybe for a long time till GSI identifies the same. The role of GSI is very important in this […]

Mining Industry is in danger – Part-8

The negative impact in mining sector for discouragement of private investment in mineral exploration and development. Discouragement to Private Investment in Mineral Exploration and Development  The National Mineral Policy 2008 of Government of India vide item 5.2 states that “while Government Agencies would continue to perform the tasks assigned to them for exploration and survey, […]

Mining Industry is in danger – Part-7

The export duty rates in India are again on the heights which are ranging from 10% to 20% for Ore extracted and 10% to 40% for processed ore. The rates are 10% for refined metals. Mica has the highest export duty of 40% with no exemption. The export duty on iron ore and concentrates has […]