இந்தியன் ரேர் எர்த் நிறுவனம், மணவாளக்குறிச்சியின் சட்ட விரோதமான சுரங்க பணி கோப்பு மறைக்கப் பட்டது பற்றி மத்திய புலனாய்வு துறை விசாரணை வேண்டாமா?

சட்ட விரோதமான சுரங்க பணி செய்து மாவட்ட வருவாய் அதிகாரியால் கையும் களவுமாக பிடிக்கப் பட்டும் இதர மாவட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யும் போது சட்ட விரோத கையிருப்பை கண்டுபிடித்த இனத்திலும் இந்தியன் ரேர் எர்த் நிறுவனத்தின் மீது சுமார் 15 வருடங்கள் கடந்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இந்த இரண்டு கோப்புகளும் இந்தியன் ரேர் எர்த் நிறுவன அதிகாரிகளால் திருடப்பட்டு விட்டது என கூறப்படுகிறது. இது பற்றி மத்திய புலனாய்வு துறை விசாரணை நடத்த வேண்டாமா? Doc […]

Complaint against Sundaram, Devasagayam Retd.IAS Officers and others for abating one Dayadevadas in all his misdeeds – Requested to terminate their pension and other retirement benefits and to take action under National Security Act.

Copy of Complaint petition send by Beach Mineral Producers Association   Date : 16.02.2014 To   The Chief Vigilance Commissioner, Sattakata Bhavan G.P.O.Complex, Block A, INA New Delhi – 110 001   Respected Sir,   Sub: Abuse and misuse of their position of being Retired                    I.A.S. Officers  by Mr.V. Sundaram and Mr. M.G.                 […]

The Complaint against Mineral sand Industry is false and created

Dear Sirs,  Since your daughter is involved in the case, you have given detail explanation with statistics figures. But all over India, last 25 years government companies, private companies, all altogether total export of mineral sand value only 30 thousand crore. The above figures are available in Commercial taxes, Ministry of Commerce, Customs, RBI, etc. […]

Complaint Against Ashish Kumar IAS for making false report against V.V.Mineral– PART II

The evidences obtained from Various Government departments under RTI Act clearly establishes that Ashish wantonly make this false complaint against V.V.Mineral with ulterior motive. The above documents can be obtained or verified from the concerned Pubic authorities also.   Annexures – Ashish kumar complaint    

Complaint Against Ashish Kumar IAS for making false report against V.V.Mineral– PART I

  Former District Collector, Tuticorin along with V.Sundram,m IAS, Retd., and Dayadevadas jointly conspired together to concoct a fictional proceedings and a fictional report on 06.08.2013, so as to wind pecuniary advantages and valuable business gain for Dayadevadas and to wrongful damage the business and reputation of V.V.Mineral – Mr.S.Vaikundarajan made a Complaint to Government and […]