தயாதேவதாஸ் மன்மோகன்சிங் நெருக்கம் தான் 39 லட்சம் டன் தாதுமணல் கொள்ளை நடவடிக்கையின்மைக்கு காரணமா?

39 லட்சம் டன் தாது மணல் கொள்ளையில் திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்காததன் காரணம் அதோடு கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் அமைச்சர் அந்த கம்பெனியில் பங்கு வைத்திருந்ததும், பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்களோடு நெருக்கமாக இருந்ததும் தான். இதோ ஆதாரம்.

39 Lakhs M.Ton Illegal Minor Southern Enterprises Special Leave Petition was dismissed by the Honourable Supreme Court on 02.02.2015 vide SLP CC Nos.740-741/2015.

  Mr. Dayadevdas – Managing Partner of Southern Enterprises   M/S. Southern Enterprises and Indian Garnet Sand Company both belongs to Mining Don Dayadevadas. Ex.Central Minister Dhanukodi Athithan was associated with this company. This gentleman make lot of complaints against law obeying companies through Retd. Officers and through a Binamy federation called “Federation of Indian […]

Grievance Officer, Economic Times acknowledge receipt of complaint petition send by our Association

From: grievance.toi <grievance.toi@timesinternet.in> Date: Tue, Feb 3, 2015 at 4:55 PM Subject: FW: Economic Times 01.02.2015 News Objections To: “secretary@beachminerals.org” <secretary@beachminerals.org> Dear Reader,  We have received your mail and we are looking into the matter.  Thanks, Grievance Officer

Our association send Complaint to Economic Times Management about the False News published in Economic Times on 01.02.2015 heading as “Illegal Beach Sand Mining of Minerals in Tamilnadu may be a Scam worth Rs. 1 Lakh Crore. The complaint send by E-Mail as well as letter is posted below.

Date : 03.02.2015 To 1. Grievances Redressal Officer, Economic Times, Internet Limited, Plot No.391 Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana – 122 302. 2. The Editor, Economic Times, Internet Limited, Plot No.391 Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana – 122 302. 3. The Editor, Economic Times,  Times House,  7, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002 4. The Editor, Economic Times, Times House 126-127, Chamiers Road, Nandanam,  Chennai – 600 035 Esteemed Sirs, A news item has […]

Abuse and misuse of their position of being Retired I.A.S. Officers by Mr.V. Sundaram and Mr. M.G. Devasagayam towards aiding and abetting one Mr. Dhayadevadas in all his misdeeds like illicit – mining of garnet sand, other connected anti-national and anti-social activities – Action to be taken against them under National Security Act and also terminate their pension and other retirement benefits

Copy of Complaint petition send by Beach Mineral Producers Association   Date : 16.02.2014 To   The Chief Vigilance Commissioner, Sattakata Bhavan G.P.O.Complex, Block A, INA New Delhi – 110 001   Respected Sir,   Sub: Abuse and misuse of their position of being Retired                    I.A.S. Officers  by Mr.V. Sundaram and Mr. M.G.                 […]

Complaint against Sundaram, Devasagayam Retd.IAS Officers and others for abating one Dayadevadas in all his misdeeds – Requested to terminate their pension and other retirement benefits and to take action under National Security Act.

Copy of Complaint petition send by Beach Mineral Producers Association   Date : 16.02.2014 To   The Chief Vigilance Commissioner, Sattakata Bhavan G.P.O.Complex, Block A, INA New Delhi – 110 001   Respected Sir,   Sub: Abuse and misuse of their position of being Retired                    I.A.S. Officers  by Mr.V. Sundaram and Mr. M.G.                 […]