தாது மணல் தொழிலின் உண்மையான பிரச்சனையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கும் “வணக்கம் இந்தியா”-விற்கு எங்களது வாழ்த்துக்கள்

இந்திய கனிம வளத்தில் இலங்கை கொழுக்கிறது

நன்றி வணக்கம் இந்தியா 03/08/2017

நஷ்டத்தில் இயங்கும் மத்திய அரசின் தாதுமணல் ஆலை: பொதுக்கணக்குக் குழு தகவல்

குமரியில் நஷ்டத்தில் இயங்கும் மத்திய அரசின் தாதுமணல் ஆலை_ பொதுக்கணக்குக் குழு தகவல்- Dinamani     Link : goo.gl/oK9YhF  

Ilmenite export ban hits paint Industry

Ilmenite export ban hits paint Industry By Trevor Paul, New Delhi 18/05/2017   Any picture depicting India would have hues of Holi and vibrant colours of the bazaar. So it is surprising that the ban of ilmenite exports has been done with a black and white view thereby robbing the Indian paint industry of its sheen. […]

Our objection to EJatlas and their reply

From: Joan Martinezalier Date: Mon, Apr 17, 2017 at 1:46 PM Subject: from the EJAtlas, “Sand mining in Tamil Nadu” To: president@beachminerals.org, EJOLT Project <ejoltmap@gmail.com> Thank you for your message and for the information regarding this case. We have withdrawn the case on Sand mining in Tamil Nadu from the EJAtlas, in order to rewrite […]

Mining Industry is in danger – Part-5

The Corporate Income Tax rates in India are very high compared to the other major mining countries. The effective tax rate is around 34.61% for income exceeding Rs. 100 million for the domestic company and for the foreign company the rate is 43.26% (KPMG, 2015). A minimum alternative tax (MAT) is levied at 18.5% of […]

Mining Industry is in danger – Part-4

The Risk involved in Mining has shifted towards Mining Business and Return towards Government. The case was other way around few years back as shown in the figure below: From the above mentioned, facts it is very clear that the margin for doing Business in Mining has been substantially reduced. It would be an impetus […]

Mining Industry is in danger – Part-3

After amendment of new mining law,  the overall tax rate is increased.  Graph showing increase in overall Taxation after enactment of MMDR Amendment Act, 2015